Na mainstreamovém trhu se dostatečně nezdůrazňuje, proč mají děti i dospělí používat přírodní opalovací krémy. Proto jsme se rozhodli podrobněji objasnit jejich význam. Pozvali jsme si dvě odbornice v oboru a požádali je, aby se s námi podělily o své znalosti a zkušenosti.

Sophia Hatziantoniou, Ph.D. odborná asistentka v oblasti farmaceutických technologií na univerzitě v Patras
Britta Johnněmecká novinářka a autorka knihy o kráse a kosmetice s mnohaletou odbornou zkušeností v segmentu biokosmetiky

1. Jaké složky v opalovacím krému poskytují ochranu před sluncem?
Účinné látky v opalovacím krému jsou ty látky, které poskytují ochranu před škodlivým ultrafialovým (UV) zářením. Tyto látky se nazývají UV filtry a dělí se na dvě hlavní skupiny: chemické filtry a minerální filtry.

2. Čím se vyznačují chemické filtry?
Chemické ultrafialové filtry obsahují deriváty kyseliny p-aminobenzoové (kyselina p-aminobenzoová), deriváty kyseliny salicylové (fenylester kyseliny salicylové a 3,3,5-trimetyl-cyklohexylester kyseliny salicylové), deriváty kyseliny skořicové a polymery. Látky v této kategorii dokážou díky své molekulární struktuře, která obsahuje aromatické kruhy a karbonyly, pohlcovat UV záření o vysoké energii a přeměňovat ho na záření o nízké energii, aniž by se výrazně proměnila struktura jejich molekuly.

3. Čím se vyznačují minerální/přírodní filtry?
Minerální/přírodní opalovací krémy (s oxidem zinečnatým a oxidem titaničitým) obsahují přírodní minerály. Fungují tak, že odrážejí či rozptylují dopadající UV záření. Přestože se z těchto filtrů hůře vytvářejí dokonale estetické produkty, jsou pro tělo lepší, protože je lidská pokožka po aplikaci velice dobře snáší.  filters (zinc oxide and titanium dioxide) are minerals of natural origin. 

4. Jaký je rozdíl mezi používáním chemických filtrů a minerálních/přírodních filtrů?
Chemické UV filtry jsou vysoce lipofilní, a proto snadno pronikají do kůže a mohou způsobovat různé vedlejší účinky, lokální (akné, podráždění) i systémové (narušení hormonální rovnováhy). V důsledku mechanismu jejich účinku jsou některé UV filtry z této kategorie chemicky nestabilní a podléhají fotochemické degradaci, která narušuje poskytovanou ochranu.
Minerální filtry oproti tomu nepronikají do kůže, ale zůstávají v nejsvrchnějších vrstvách stratum corneum, kde tvoří ochranný štít proti UV záření.

5. Proč se mezi fyzikálními filtry považuje oxid zinečnatý za bezpečnější než oxid titaničitý?
Oxid zinečnatý a oxid titaničitý fungují tak, že pohlcují a rozptylují UV záření. Obě látky účinně blokují UVB záření. V případě blokování UVA záření je však oxid titaničitý jen částečně účinný, protože dokáže blokovat jen krátké vlnové délky UVA (UVA II) a má téměř nulovou účinnost proti dlouhým vlnovým délkám UVA (UVA I). Oxid zinečnatý oproti tomu zajišťuje širokospektrou ochranu, neboť zcela blokuje celý rozsah UVA záření (obr. 1). Z tohoto důvodu využívají některé opalovací krémy jako UV filtr jen oxid zinečnatý, který poskytuje dostatečnou širokospektrou ochranu před slunečním zářením. Opalovací krémy s obsahem oxidu titaničitého musí tuto látku kombinovat ještě s dalším UV filtrem, buď chemickým, nebo s oxidem zinečnatým, aby dosahovaly požadované ochrany. Opalovací krémy s UV filtrem pouze v podobě oxidu titaničitého účinkují totiž pouze proti poškození UVB zářením, ale nezabrání poškození způsobenému UVA zářením.

Obrázek 1: Oxid zinečnatý (ZnO) poskytuje širší ochranu, blokuje totiž celé spektrum UVB (280–315 nm), UVA II (315–340 nm) i UVA I (340–400 nm) záření. Oxid titaničitý pokrývá pouze spektrum UVB a UVA II záření.

V poslední době se o oxidu titaničitém často mluví v souvislosti s jeho bezpečností, zejména v jeho nano formě. V Evropě musí být kosmetické přípravky s obsahem oxidu titaničitého v nano formě řádně označeny. Evropská unie rovněž plánuje jeho stažení ze seznamu povolených potravinářských přídatných látek.

VIVAIODAYS Turmeric Sunscreen: Náš opalovací krém s kurkumou obsahuje pouze filtr z minerálního oxidu zinečnatého bez nanočástic


6. Co je to ochrana UVB, UBA a IR?
Sluneční záření, které dopadá na zemský povrch, se skládá zejména z ultrafialového (UV), viditelného (Vis) a infračerveného (IR) světla (obr. 2).

Obrázek 2: Kromě viditelného světla se spektrum slunečního záření skládá ještě z UV, IR záření, gama záření a z rádiových vln.

Množství UV záření, které dopadá na naši kůži, záleží na mnoha faktorech, např. na ročním období, denní hodině, geografické poloze a počasí, poměrně výrazné procento může pronikat i skrze mraky (tabulka 1).
Určitá část tohoto záření může dle získaných poznatků způsobit značné poškození kůže. Zejména UV záření způsobuje stárnutí kůže (UVA) či rakovinu (UVB). Někteří vědci rovněž dávají do souvislosti IR záření se zánětem kůže, ztrátou hydratace či degradací kolagenu a elastinu.
Abychom zabránili škodlivým účinkům záření, musíme chránit kůži, která je mu přímo vystavena. Jedním z nejlepších způsobů ochrany kůže je pravidelné používání opalovacích krémů s tím správným složením, které zaručuje jejich účinnost.
Tabulka 1: Procentuální hodnota UV záření, které dopadá na zem za různého počasí. 

7. Co znamená širokospektrá ochrana?
Sluneční záření dopadající na zemský povrch poté, co bylo filtrováno nedotčenou vrstvou atmosféry, je obecně prospěšné. Příliš intenzivní vystavení určitým vlnovým délkám UV záření může však dle dostupných poznatků způsobovat závažné poškození kůže. Abychom si mohli za slunečného dne užívat jen pozitivních účinků slunce, musíme svou kůži chránit před veškerým škodlivým zářením. Širokospektrou ochranu poskytují skutečně účinné opalovací krémy, které kůži plně chrání před všemi škodlivými vlnovými délkami (UVB, UVA a IR). 

VIVAIODAYS Turmeric Sunscreen: Náš opalovací krém s kurkumou poskytuje ochranu proti UVA, UVB i IR záření

8. Faktorem (SPF) 30 v faktorem 50
Ochranný sluneční faktor (SPF) udává míru ochrany vůči UVB záření, kterou opalovací krém poskytuje. Všechny opalovací krémy, které chrání proti UVA i UVB záření, by měly být voděodolné a označené jako „širokospektré“.
SPF udává množství UV záření, které opalovací krém blokuje (obr. 3).

Obrázek 3: Procento UV záření, které opalovací krém zablokuje (💙) a které nechá projít do kůže (🧡) v závislosti na ochranném slunečním faktoru (SPF).
Jak znázorňuje obrázek 3, opalovací krém s ochranným faktorem 30 se považuje za vhodnou volbu, protože poskytuje účinnou ochranu kůže a zároveň brání nadbytečnému kontaktu se zbytečně vysokým množstvím složek.

9. Čím se od sebe liší opalovací krémy z USA a evropské opalovací krémy?
Opalovací krémy prodávané v Evropské unii (EU) se považují za kosmetické přípravky a jejich použití upravuje Evropská léková agentura (EMA) v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích (ES č. 1223/2009).
Ve Spojených státech spadají opalovací krémy mezi „volně prodejné léky“ a protože je jejich používání obecně uznáváno jako zdraví prospěšné, mohou na nich být uvedeny výroky jako „pomáhá chránit před spálením sluncem“ či „snižuje riziko rakoviny kůže a předčasného stárnutí kůže“ způsobené sluncem. Jako lékařský výrobek musí opalovací krémy projít před vstupem na trh v USA potřebnými testy.

VIVAIODAYS Turmeric Sunscreen: Náš opalovací krém s kurkumou splňuje normy EU i USA
 

10. Jaké je ideální množství opalovacího krému, které se má nanášet na kůži?
Ještě důležitější než ochranný faktor SPF je správné množství naneseného opalovacího krému. Abyste dosáhli uvedeného ochranného faktoru, musíte si na kůži nanést dostatečné množství přípravku – mnoho lidí si ho však nanáší méně, než je potřeba. Obecné pravidlo zní: Dostatečnou ochranu vám zajistí zhruba jedna lžička krému na obličej a krk a zhruba dvě až tři lžičky krému na tělo.
11. Co způsobuje, že opalovací krém NIČÍ korálové útesy?
Opalovací krémy, které používáme jako ochranu před UV zářením, se při každém kontaktu s vodou smývají. Když se koupeme v moři, řece, bazénu nebo se sprchujeme, dostávají se do vody složky opalovacího krému. Některé složky opalovacích krémů, obzvláště některé UV filtry, jsou považovány za původce poškozování mořského života obecně – negativně působí na zelené řasy, korály, škeble, mořské ježky, ryby a mořské savce. UV filtry považované za škodlivé pro mořské živočichy patří do kategorie chemických filtrů (tabulka 2), opalovací krémy s obsahem minerálních UV filtrů, tedy oxidu zinečnatého a oxidu titaničitého, se považují za bezpečné pro mořský život, pokud se používají s částicemi běžné velikosti (ne s nanočásticemi). 

Tabulka 2: Chemické UV filtry obsažené v opalovacích krémech, které se považují za škodlivé pro mořské živočichy.

VIVAIODAYS Turmeric Sunscreen: Náš opalovací krém s kurkumou obsahuje je bezpečný pro korálový útes

12. Proč je důležité, aby byl opalovací krém voděodolný?
I opalovací krémy mají nepřítele, je jím vlhkost. Ať už v podobě potu, když si jdete zaběhat do parku, nebo při potápění v bazénu či koupání v moři – voda opalovací krém smývá a kůže je pak vystavena škodlivému UV záření. Voděodolné opalovací krémy vydrží na mokré kůži o něco déle, a kůže je tak déle chráněna. Obecné pravidlo zní, že voděodolný opalovací krém by měl zůstat účinný i po 40 minutách strávených ve vodě. Při delší době je třeba krém znovu nanést. 

VIVAIODAYS Turmeric Sunscreen: Náš opalovací krém s kurkumou je voděodolný 


13. Opalovací krém ve spreji se snáze nanáší, je ale zároveň bezpečnější? Jaký dopad mají složky, které umožňují aplikaci ve spreji? 
Opalovací krém ve spreji se snadno nanáší, má ale zároveň celou řadu nevýhod. Množství aplikovaného krému nemáte tak snadno pod kontrolou, protože celkové množství není tak dobře vidět. Dalším významným faktorem je, že galenická forma (ve spreji) těchto výrobků snáze proniká do organismu v tom smyslu, že člověk snáze vdechne různé složky přípravku.  

14. 14. Který druh opalovacích krémů zanechává na kůži bílé stopy a proč? Jak tyto bílé stopy minimalizovat?
Minerální UV filtry se skládají z pevných částic, které jsou nerozpustné ve většině rozpouštědel používaných při lokálním nanášení přípravků. Velikost těchto částic je významným prvkem, který ovlivňuje vlastnosti konečného produktu. Velikost částic u běžných složek je obvykle přes 0,2 μm. Opalovací krémy s minerálními UV filtry jsou obvykle husté a hůře se nanášejí na kůži. Jsou rovněž známé tím, že zanechávají na kůži nepříliš estetický bílý nádech.
Tento bílý povlak se dá obecně minimalizovat tím, že se částice běžné velikosti nahradí nanočásticemi (< 100 nμ) stejného materiálu. Použití nanočástic však často doprovází nežádoucí vliv na živé organismy a životní prostředí.
V rámci nejmodernějšího přístupu se používají vhodné doplňkové látky (excipienty), které zlepšují roztíratelnost opalovacího krému na kůži. Mezi tyto látky patří různé oleje a másla, ideálně přírodního původu, které usnadňují rovnoměrné rozprostření oxidu zinečnatého při aplikaci krému a nezanechávají na povrchu kůže bílý nádech.

VIVAIODAYS Turmeric Sunscreen: Náš opalovací krém s kurkumou obsahuje směs přírodních/bio olejů z rakytníku řešetlákového, oliv, jojobových semen a slunečnic, které usnadňují roztírání oxidu zinečnatého a nezanechávají na kůži bílé stopy.

15. Proč je důležité používat oxid zinečnatý bez nanočástic a jaké jsou jeho nevýhody?
Nanomateriály jsou efektivnější v pohlcování UV záření a jsou zároveň transparentnější než minerály s pigmenty, proto nezanechávají na kůži bílý povlak. Nanomateriály však vzbuzují mnoho obav v oblasti zdraví a životního prostředí. Použití těchto mikroskopických částic je kontroverzní, protože mohou potenciálně pronikat do kůže a dostat se do hlubších úrovní tkání. Nanočástice najdeme v odpadní vodě i v přírodě a mohou zde mít nežádoucí účinky. Dlouhodobý dopad nanočástic na zdraví a životní prostředí musí být zkrátka ještě blíže vědecky prozkoumán. Proto opalovací krém VIVAIODAYS obsahuje jen oxid zinečnatý bez nanočástic.

VIVAIODAYS Turmeric Sunscreen: Náš opalovací krém s kurkumou obsahuje pouze filtr z minerálního oxidu zinečnatého bez nanočástic

16. Jak často se má opalovací krém nanášet?
Opalovací krém si nanášejte na kůži alespoň tak často, jak je uvedeno na výrobku. Nezapomínejte ale, že krém vám může z kůže stírat oblečení či ručník, rozpouští se při pocení a částečně se smývá ve vodě. Nanášejte si ho tedy nejméně jednou za dvě hodiny. Ani pravidelným nanášením však nezvýšíte účinnost ochranného faktoru SPF – tedy dobu, po kterou můžete být na slunci, aniž byste se spálili.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na